Сеть публичных библиотек Вилейского района
Наш адрес: г. Вилейка, ул. Советская, 25. Тел. (8-01771) 5-48-55
E-mail: biblio@vileyka.gov.by

Архивы рубрики ‘QR-акция «Вершы ў кішэні»’

QR-акцыя «Вершы ў кішэні» Віктар Кажура

Віктар Кажура

Абрыкосы,апельсіны

і чубаты ананас

Мы нясём для Ангеліны,

Што чакае ў госці нас.

***

Упрыгожым елку самі

Мы гірляднамі -агнямі,

Паяскамі з мішуры-

Будзе свята дзетвары. Читать полностью >>>

Share

QR-акцыя «Вершы ў кішэні» Ганна Новік

Ганна Новік

ДУША ЗАЎСЁДЫ МАЛАДАЯ

Я – аптыміст. I я дасюль не веру,

Што ў семдзесят – цябе ўжо няма.

I ўсе твае пачатыя паперы

Засыпле снегам лютая зімa.

 

А мне здаецца, усё яшчэ далека.

Пакуль жыву, дык значыць я жыву,

I прыгажосць пяшчотна вабіць вока,

I пах жасміну кружыць галаву.

 

Я з хваляваннем еду на сустрэчы,

Не праміну люстэрка на сцяне,

Хоць разумею, што ўзрост старэчы,

Праз дваццаць год дагонщь i мяне.

 

Аднак такога проста не чакаю

I пра яго не думаю зyciм,

Cвaix сяброў сардэчна абдымаю,

Што ёсдь яны – удзячна шчыра iм.

 

Не расстануся з лірыкай ніколі,

Бо без яе мне цяжка расказаць

Пра трактары на нашым родным полі,

Пра нашы рэкі i пра сенажаць.

 

Няхай да стомы старасць даганяе,

Мае шляхі не проста адалець.

Душа ў людзей заўсёды маладая.

Душою не паложана старэць.

Читать полностью >>>

Share

QR-акцыя «Вершы ў кішэні» Клаўдзія Дубовік

Клаўдзія Дубовік

Богданово

О, родная моя деревня!

Ты – любимая сторона

Здесь, как сестры

Встречают деревья…

Ты мне Богом навеки дана.

Воспитала меня и взрастила.

Столько ласки дала и тепла.

За ошибки, как мама, простила,

В горе – рядом душою была.

О, родная моя деревня,

Мой любимый, единственный край!

Мне как братья и сестры деревья,

Только здесь на земле моей рай!

И другого мне рая не надо.

Только ты, моя мать-сторона,

Только ты, синь бездонного неба…

Ведь не зря ты мне Богом дана

Читать полностью >>>

Share

QR-акцыя «Вершы ў кішэні» Мікола Кунавіч

Мікола Кунавіч

АДЧУЎ ВЕСНАВЫ ДЫХАННЕ ЛЕС

Вясёлы, горды стаіць лес:

Вясны адчуў дыханне.

I цягнуцца мяцёлкі дрэў

Да сонца на спатканне.

 

Здаецца, ахапіць яго,

Абняць, наблізіць хочуць…

I падымаюцца галінкі ўвысь,

Насустрач сонцу крочаць

 

Набухлі почкі ў асін,

У вольхі i бярозы.

Вось-вось пакажуцца лісткі

Пахучыя, як ружы.

 

Вясёлы, горды стаіць лес:

Цяпла адчуў дыханне.

I цягнецца да сонца ён

3 вясною на спатканне. Читать полностью >>>

Share

QR-акцыя «Вершы ў кішэні» Зінаіда Губарава-Крупская

Зінаіда Губарава-Крупская

Неадфарматаваны баран

Баран кампутар нейк прыдбаў,

Адразу важным панам стаў.

Хоць розумам – нi “мэ”, нi “бэ”,

Ды вельмі любіць ён сябе.

 

Для форсу прынтар прыкупіў,

Уcix вучонасцю здзiвіў.

Машыну гладзіць, пыл здзімае,

Пасля ў кампутара пытае:

 

-Калі ты будзеш працаваць,

каб за мяне рашаць, бляяць?

Кампутар з хвілю памаўчаў,

А потым шчыра адказаў:

 

-Хоць ты на выгляд важны пан…

Але… неадфарматаваны ёсць баран.

Читать полностью >>>

Share

QR-акцыя «Вершы ў кішэні» Уладзімір Цанунін

Уладзімір Цанунін

Моль

Тут, у сховішчы, спрадвеку,

Дзе чарнее цвіллю столь,

Фаліянт з бібліятэкі

Смакавала моўчкімоль.

 

Грызла, злосная халера,

Цуд былых сівых вякоў —

Старажытную паперу

3 цёплым пахам праснакоў.

 

А здаецца ж, не павінна

Залятаць у гэты кут.

Пах густога нафталіну

Бapaніў вядомы цуд.

 

Ды яна, як на прыманку,

Так i лезла да вугла,

Бо чарнобыльскай мутанткай!

Гэта гадзіна была.

 

А ў другім кутку пакоя

Без атруты i замоў

Некранутыя спакойна

Тлеюць пяцьдзясят тамоў!

 

Моль не ведае, што Ленін,

Як прарок i дабрадзей

Паўдзясятку пакаленняў

Быў намнога саладзей.

Читать полностью >>>

Share

QR-акцыя «Вершы ў кішэні» Мікола Кутас

Мікола Кутас

Деревенька

Умывалась ливнем,

Танцевала, пела.

Ей, неперспективной,

Славно жить хотелось.

Женихи, невесты

Проезжали мимо.

Может, злое место

И неисправимо?

И остались с духом –

Тихо, помаленьку –

Только две старухи

На всю деревеньку.

Будто две заплаты

На судьбе уставшей…

Да лишь дуб над хатой

Всё кому-то машет.

Читать полностью >>>

Share

QR-акцыя «Вершы ў кішэні» Іван Лашутка

Іван Лашутка

Край  мой верасовы

(песня)

Вербамі журботнымі я цябе пазнаю

У вясновым полі, у зялёным гai,

Biлii блакітнай расцвілі лугі —

Край мой васільковы дарагі.

 

Колькі б нi хадзіў я ў росах

верасовых,

Колькі б ні страчаў я зорак

вечаровых —

Я к табе імкнуся з радасцю здаля,

Светлая крынічанька мая.

 

Прыпеў: Край мой верасовы,

дзе радзіўся я,

Сёння прабудзіўся песняй салаўя,

Ты са мной у сэрцы, любая мая —

Родная бацькоўская зямля.

 

Сцежкамі дзяцінства я к табе

вярнуся —

У куточак мілы роднай Беларусі,

Я к табе вярнуся ранняю вясной

Песняй гаманліваю лясной,

Каб навек застацца

ў верасовым кpai,

дзе маё маленства зноў мяне гукае,

Дзе сустрэў каханне светлае сваё

Ранняй жаўруковаю парой.

 

Прыпеў: Край мой верасовы,

дзе радзіўся я,

Сёння прабудзіўся песняй салаўя,

Ты са мной у сэрцы, любая мая —

Родная бацькоўская зямля.

Читать полностью >>>

Share

QR-акцыя «Вершы ў кішэні» Людміла Пукела

Людміла Пукела

О добре

Почему добро сильнее зла?

Потому что оно мудрее.

Только жаль, вокруг мало добра,

А оно нам всего нужнее.

 

Лучи солнца дарят тепло,

Как вода воплощает жизнь.

Они вместе несут добро.

Без него б мы не обошлись.

 

Впустите же в душу добро.

Вы окажетесь чище, светлее.

Будет ближнему хорошо,

И вы станете сами мудрее.

Читать полностью >>>

Share

QR-акцыя «Вершы ў кішэні» Марыя Лазовік

Марыя Лазовік

Мой родны кут

 На самай ускраіне вёскі

Расце мая памяць – бярозка,

Якую сама пасадзіла,

Калі яшчэ ў школу хадзіла.

 

Люблю, помню той куточак –

Лясоў зялёненькіх вяночак,

Палі, лугі і сенажаці,

Бабулю з мамай у роднай хаце,

 

Сябровак школьных і сяброў,

З якімі лёс калісьці звёў,

Хоць час па свеце нас раскідаў,

Але сябрамі нас пакінуў.

 

Вяскоўцаў добрых, вельмі шчырых,

І працавітых, і мне мілых,

Што не падводзілі нідзе,

Не пакідалі ў бядзе.

 

Як не палюбіш гэты кут, –

Такое ж роднае ўсё тут!

(1999 г. Свята вёскі Невіняны)

Читать полностью >>>

Share