Сеть публичных библиотек Вилейского района
Наш адрес: г. Вилейка, ул. Советская, 25. Тел. (8-01771) 5-48-55
E-mail: biblio@vileyka.gov.by

Беларускі каляндар

Беларускі каляндар на 2018

 

БЕЛАРУСКІЯ КНІГІ-ЮБІЛЯРЫ 2018 ГОДА

105 гадоў – Янка Купала “Шляхам жыцця”(1913).

105 гадоў –Якуб Колас “Нёманаў дар”(1913).

95 гадоў – Якуб Колас “Новая зямля” (1923).

90 гадоў – Янка Маўр “Сын вады” (1928).

75 гадоў – Аркадзь Куляшоў “Сцяг брыгады” (1943).

70 гадоў – Васіль Вітка “Вавёрчына гора” (1948).

55 гадоў –Алена Васілевіч “Калінавая рукавічка” (1963).

50 гадоў – Уладзімір Караткевіч “Каласы пад сярпом тваім” (1968).

 

1155 гадоў з часу стварэння (863) асветнікамі Кірылам і Мяфодзіям славянскай азбукі

1030 гадоў з часу прыняцця (988) хрысціянства ў Кіеўскай Русі

890 гадоў назад (1128) у Лаўрэнцьеўскім латапісе выкарыстана назва Полацкая зямля як сінонім Полацкага княства

765 гадоў назад (1253) вялікі князь Вялікага княства Літоўскага Міндоўг прыняў тытул караля і каранаваўся ў сваёй рэзідэнцыі ў Навагрудку

700 гадоў назад (1318) тэрыторыя Віцебшчыны ўпершыню названа Белай Руссю

695 гадоў назад (1323) горад Вільня (былы Крывы горад ці Крывічгорад) абвешчаны асноўнай сталіцай Вялікага княства Літоўскага

630 гадоў назад (1388) у пісьмовых крыніцах упершыню ўпамінаецца Маладзечна

550 гадоў з часу выдання (1468, люты) Судзебніка Казіміра Ягелончыка – аднаго з першых збораў юрыдычных норм і законаў Вялікага княства Літоўскага, кодэкса крымінальнага і працэсуальнага права (напісаны на беларускай мове)

495 гадоў назад (1523) у Кракаве выдадзена паэма Міколы Гусоўскага “Песня пра зубра”

465 гадоў назад (1553) брэсцкі стараста Мікалай Радзівіл Чорны заснаваў у Брэсце кальвінскі збор і першую ў Беларусі друкарню

455 гадоў назад (1563) у Брэсцкай друкарні надрукавана “Біблія” (“Брэсцкая біблія”, “Радзівілаўская біблія”) – адно з самых поўных тагачасных выданняў “свяшчэннага пісання”

450 гадоў з пачатку дзейнасці (1568) Заблудаўскай друкарні (маёнтак Заблудава Гродзенскага павета), заснаванай Іванам Фёдаравым і Пятром Мсціслаўцам (існавала да 1570 г.)

425 гадоў з часу выдання (1593) у друкарні братоў Мамонічаў “Буквара”, аднаго з першых у Беларусі

415 гадоў назад (каля 1603) беларускім гравёрам Тамашам Макоўскім выгравіравана першая дакладная карта Вялікага княства Літоўскага (захавалася 2-е выданне, 1613, Амстэрдам, друкарня Блау)

365 гадоў назад (1653) у Куцеінскай друкарні надрукавана кніга “Лексіконъ славеноросскій іменъ толъкованіе”

180 гадоў з часу выдання (1838) “Губернскіх ведамасцей” у губернскіх гарадах Беларусі (Вільня, Віцебск, Гродна, Магілёў, Мінск)

115 гадоў назад (1903) выдадзена трохтомная праца Я.Ф. Карскага “Беларусы”

110 гадоў з часу выдання (1908) першага зборніка вершаў Янкі Купалы “Жалейка”

100 гадоў з часу выдання (1913) зборніка вершаў Максіма Багдановіча “Вянок”

100 гадоў з часу заснавання (1918) Віцебскай народнай мастацкай школы пад кіраўніцтвам Ю. Пэна, М. Дабужынскага, М. Шагала (дзейнічала да 1920 г.)

100 гадоў назад (1918) у Вільні Б.А. Тарашкевічам выдадзена “Беларуская граматыка для школ”

90 гадоў з часу заснавання (1928) кінастудыі “Беларусьфільм” (да 1946 г. “Савецкая Беларусь”)

55 гадоў з часу заснавання (1963, верасень) кніжна-часопіснага выдавецтва “Полымя” (заснавана на базе газетна-часопіснага выдавецтва Галоўвыдата Міністэрства культуры БССР і выдавецтва газеты “Мінская праўда”)

30 гадоў з часу стварэння (1988) Беларускай асацыяцыі былых непаўналетніх вязняў фашызму (створана як грамадская арганізацыя “Дзеці вайны 1941 – 1945 гг.”)

 СТУДЗЕНЬ

4 студзеня- 95 гадоў з дня нараджэння Ваданосава Міколы (Мікалая Міхайлавіча) (1923 – 2006), беларускага пісьменніка, заслужанага работніка культуры Беларусі

7 студзеня- Ражство Хрыстова (праваслаўнае Ражство)

14 студзеня -125 гадоў з дня нараджэння Буйло Канстанцыі (сапр. Калечыц Канстанцыя Антонаўна) (1893 – 1986), беларускай паэтэсы, заслужанага дзеяча культуры Беларусі

16 студзеня- 75 гадоў з дня нараджэння (1943) Чарняўскага Міколы (Мікалая Мікалаевіча), беларускага паэта і празаіка

28 студзеня-75 гадоў з дня нараджэння Пташука Міхаіла Мікалаевіча (1943 – 2002), беларускага кінарэжысёра, народнага артыста Беларусі

31 студзеня- 90 гадоў з дня нараджэння (1928) Юрчанкі Георгія Фёдаравіча, беларускага паэта-сатырыка, парадыста, мовазнаўца, крытыка

ЛЮТЫ

 4 лютага-210 гадоў з дня нараджэння Дуніна-Марцінкевіча Вінцэнта (Вікенція Іванавіча) (1808 – 1884), беларускага паэта, драматурга, тэатральнага дзеяча, класіка беларускай літаратуры

9 лютага -105 гадоў з часу першай пастаноўкі (1913) у Вільні камедыі Янкі Купалы “Паўлінка”

10 лютага -150 гадоў з дня нараджэння Каганца Каруся (сапр. Кастравіцкі Казімір Карлавіч) (1868 – 1918), беларускага пісьменніка і мастака

10 лютага- 75 гадоў з дня нараджэння (1943) Тычыны Міхася (Міхаіла Аляксандравіча), беларускага пісьменніка, літаратуразнаўца, крытыка

15 лютага-Дзень памяці воінаў-інтэрнацыяналістаў

17 лютага-90 гадоў з дня нараджэння (1928) Дамашэвіча Уладзіміра Максімавіча, беларускага пісьменніка, заслужанага работніка культуры Беларусі

18 лютага-125 гадоў з дня нараджэння Гарэцкага Максіма Іванавіча (1893 – 1938), беларускага пісьменніка, літаратуразнаўца, крытыка, фалькларыста, лексікографа, грамадскага дзеяча

19 лютага-110 гадоў з дня нараджэння Шушкевіча Станіслава Пятровіча (1908 – 1991), беларускага паэта, заслужанага работніка культуры Беларусі

23 лютага-Дзень абаронцаў Айчыны і Узброеных сіл Рэспублікі Беларусь

23 лютага -140 гадоў з дня нараджэння Малевіча Казіміра Севярынавіча (1878 – 1935), мастака, выкладчыка народнай мастацкай школы ў Віцебску (1919 – 1922 гг.)

26 лютага -100 гадоў з дня нараджэння Машэрава Пятра Міронавіча (1918 – 1980), партыйнага і дзяржаўнага дзеяча Беларусі, аднаго з арганізатараў і кіраўнікоў партызанскага руху ў Беларусі ў гады Вялікай Айчыннай вайны, Героя Савецкага Саюза, Героя Сацыялістычнай Працы

26 лютага-90 гадоў назад (1928) у Мінску створаны Камітэт абароны Беларускай сялянска-рабочай грамады (камітэт узначаліў Янка Купала)

САКАВІК

1 сакавіка-100 гадоў з часу выхаду (1918) першага нумара газеты “Дзянніца”, весніка Белнацкама, першай савецкай газеты на беларускай мове (выдавалася да лютага 1919  г.)

2 сакавіка-100 гадоў з дня нараджэння Бачылы Алеся (Аляксандра Мікалаевіча) (1918 – 1983), паэта, драматурга, заслужанага дзеяча культуры Беларусі

8 сакавіка-Дзень жанчын

100 гадоў з дня нараджэння Ткачова Міколы (Мікалая Гаўрылавіча) (1918 – 1979), беларускага пісьменніка

11 сакавіка-115 гадоў з дня нараджэння Кляшторнага Тодара Тодаравіча (1903 – 1937), беларускага паэта

15 сакавіка-Дзень Канстытуцыі Рэспублікі Беларусь

17 сакавіка-120 гадоў з дня нараджэння Харыка Ізі (Ісака Давыдавіча) (1898 – 1937), беларускага паэта

18 сакавіка-100 гадоў з дня нараджэння Пранузы Паўлюка (Паўла Кузьміча) (1918 – 2007), беларускага паэта

28 сакавіка-60 гадоў з часу выхаду (1958) Пастановы Савета Міністраў БССР аб заснаванні Пастаяннага прадстаўніцтва БССР пры Арганізацыі Аб’яднаных Нацый

КРАСАВІК

2 красавіка-Дзень яднання народаў Беларусі і Расіі

5 красавіка-75 гадоў з дня нараджэння (1943) Дуксы Мар’яна Мікалаевіча, беларускага паэта

10 красавіка-80 гадоў з часу выхаду (1938) першага нумара газеты “Знамя юности” (да 1956 г. называлася “Сталинская молодежь”)

18 красавіка-115 гадоў з дня нараджэння Галавача Платона Раманавіча (1903 – 1937), беларускага пісьменніка і грамадскага дзеяча

МАЙ

1 мая-Свята працы

1 мая-75 гадоў з дня нараджэння Крыгі Алеся (сапр. Асіпенка Аляксандр Аляксандравіч) (1943 – 2009), беларускага пісьменніка

3 мая-100 гадоў з дня нараджэння Папова Георгія Лявонцьевіча (1918 – 1995), беларускага пісьменніка, заслужанага работніка культуры Беларусі

6 мая-85 гадоў з дня нараджэння Свіркі Юрася (Юрыя Мікалаевіча) (1933 – 2004), беларускага паэта і перакладчыка

9 мая-Дзень Перамогі

9 мая-65 гадоў з часу выхаду (1953) першага нумару часопіса “Маладосць”

10 мая-135 гадоў з дня нараджэння Маўра Янкі (сапр. Фёдараў Іван Міхайлавіч) (1883 – 1971), пісьменніка, аднаго з пачынальнікаў беларускай дзіцячай літаратуры, заслужанага дзеяча культуры Беларусі

12 мая-Дзень Дзяржаўнага герба Рэспублікі Беларусь і Дзяржаўнага сцяга Рэспублікі Беларусь

18 мая-80 гадоў з дня нараджэння (1938) Казінца Міхаіла Антонавіча, дырыжора, педагога, народнага артыста Беларусі

25 мая-80 гадоў з дня нараджэння (1938) Карызны Уладзіміра Іванавіча, беларускага паэта

25 мая-75 гадоў з дня нараджэння Федзюковіча Міколы (Мікалая Мікалаевіча) (1943 – 1997), беларускага паэта, перакладчыка

31 мая-70 гадоў з дня нараджэння Алексіевіч Святланы Аляксандраўны (1948), савецкая і беларуская пісьменніца, журналістка, сцэнарыст дакументальных фільмаў.  Лаўрэат Нобелеўскай прэміі па літаратуры 2015 года.

ЧЭРВЕНЬ

20 чэрвеня-70 гадоў з часу адкрыцця (1948) у вёсцы Вязынка Маладзечанскага раёна філіяла Літаратурнага музея Янкі Купалы

ЛІПЕНЬ

3 ліпеня-Дзень Незалежнасці Рэспублікі Беларусь (Дзень Рэспублікі)

5 ліпеня-80 гадоў з дня нараджэння Машкова Уладзіміра Георгіевіча (1938 – 2000), беларускага пісьменніка

26 ліпеня-100 гадоў з дня нараджэння Грамовіча Івана Іванавіча (1918 – 1986), пісьменніка, заслужанага работніка культуры Беларусі

27 ліпеня-120 гадоў з дня нараджэння Сямашкі Сцяпана Пятровіча (1898 – 1965), беларускага пісьменніка

ЖНІВЕНЬ

25 жніўня-65 гадоў з дня нараджэння (1953) Арлова Уладзіміра Аляксеевіча, беларускага пісьменніка

ВЕРАСЕНЬ

1 верасня-Дзень беларускага пісьменства і друку

8 верасня-80 гадоў з дня нараджэння Грачанікава Анатоля Сямёнавіча (1938 – 1991), беларускага паэта

8 верасня-45 гадоў з часу перакрыцця (1973) ракі Віліі і стварэння самага вялікага ў Беларусі штучнага водасховішча

20 верасня-115 гадоў з дня нараджэння Арсенневай Наталлі Аляксееўны (1903 – 1997), беларускай паэтэсы, перакладчыцы, драматурга, лібрэтыста

20 верасня-75 гадоў з дня нараджэння Мацяш Ніны Іосіфаўны (1943 – 2008), беларускай паэтэсы, перакладчыцы, драматурга, заслужанага дзеяча мастацтваў Беларусі

21 верасня-100 гадоў з дня нараджэння Янкоўскага Фёдара Міхайлавіча (1918 – 1989), мовазнаўца і пісьменніка, заслужанага дзеяча навукі Беларусі

22 верасня-115 гадоў з дня нараджэння Шынклера Хвядоса Сяргеевіча (1903 – 1942), беларускага пісьменніка

23 верасня-100 гадоў з дня нараджэння Маўзона Аркадзя (сапр. Маўшэнзон Арон Іосіфавіч) (1918 – 1977), беларускага драматурга

24 верасня-125 гадоў з дня нараджэння Мядзёлкі Паўліны Вікенцьеўны (1893 – 1974), заслужанага дзеяча культуры Беларусі

25 верасня-105 гадоў з дня нараджэння Грахоўскага Сяргея Іванавіча (1913 – 2002), паэта, празаіка, перакладчыка, заслужанага работніка культуры Беларусі

29 верасня-195 гадоў з дня нараджэння Сыракомлі Уладзіслава (сапр. Кандратовіч Людвік Францішак Уладзіслаў) (1823 – 1862), беларускага і польскага паэта

КАСТРЫЧНІК

6 кастрычніка-110 гадоў з дня нараджэння Мілюця Алеся (Аляксандра Макаравіча) (1908 – 1944), беларускага паэта

11 кастрычніка-105 гадоў з дня нараджэння Агняцвет Эдзі (сапр. Каган Эдзі Сямёнаўна) (1913 – 2000), беларускай паэтэсы

20 кастрычніка-285 гадоў з дня нараджэння Нарушэвіча Адама Тадэвуша Станіслава (1733 – 1796), гісторыка, паэта, асветніка

22 кастрычніка-100 гадоў з дня нараджэння (1918) Бажко Алеся (Аляксандра Цімафеевіча), беларускага пісьменніка, заслужанага работніка культуры Беларусі

23 кастрычніка-195 гадоў з дня нараджэння Плуга Адама (сапр. Пяткевіч Антон Антонавіч) (1823 – 1903), польскага і беларускага пісьменніка, журналіста

ЛІСТАПАД

1 лістапада-85 гадоў з дня нараджэння Адамчыка Вячаслава Уладзіміравіча (1933 – 2001), беларускага пісьменніка

7 лістапада-Дзень Кастрычніцкай рэвалюцыі

8 лістапада-135 гадоў з дня нараджэння Ластоўскага Вацлава Юстынавіча (1883 – 1938), беларускага палітычнага дзеяча, гісторыка, этнографа, пісьменніка, філолага, акадэміка Акадэміі навук Беларусі

8 лістапада-90 гадоў з дня нараджэння (1928) Ляпёшкіна Уладзіміра Ігнатавіча, беларускага паэта, заслужанага настаўніка Беларусі

12 лістапада-195 гадоў з дня нараджэння Шпілеўскага Паўла Міхайлавіча (1823 – 1861), беларускага этнографа, пісьменніка, публіцыста і тэатральнага крытыка

24 лістапада-105 гадоў з дня нараджэння Гарбука Вісарыёна Сцяпанавіча (1913 – 1986), беларускага пісьменніка, заслужанага работніка культуры Беларусі

26 лістапада-100 гадоў з дня нараджэння Шахаўца Уладзіміра Міхайлавіча (1918 – 1991), беларускага пісьменніка, заслужанага работніка культуры Беларусі

27 лістапада-115 гадоў з дня нараджэння Пестрака Піліпа Сямёнавіча (1903 – 1978), беларускага пісьменніка, заслужанага дзеяча культуры Беларусі

28 лістапада-95 гадоў з часу заснаваня (1923) літаратурнага аб’яднання маладых беларускіх пісьменнікаў “Маладняк”. Існавала да лістапада 1928 г.

СНЕЖАНЬ

4 снежня-75 гадоў з дня нараджэння (1943) Камейшы Казіміра Вікенцьевіча, беларускага паэта, перакладчыка, публіцыста

12 снежня-100 гадоў з дня нараджэння Кірэенкі Кастуся (Канстанціна Ціханавіча) (1918 – 1988), паэта, заслужанага работніка культуры Беларусі

17 снежня-120 гадоў з дня нараджэння Аляксеева Мікалая Іванавіча (1898 – 1985), беларускага пісьменніка, заслужанага работніка культуры Беларусі

19 снежня-115 гадоў з дня нараджэння Цулукідзе Тамары Рыгораўны (1903 – 1991), беларускай пісьменніцы, крытыка, заслужанай артысткі Грузіі

24 снежня-220 гадоў з дня нараджэння Міцкевіча Адама Бернарда (1798 – 1855), польскага паэта беларускага паходжання, грамадскага дзеяча, публіцыста

24 снежня-105 гадоў з дня нараджэння Кулакоўскага Аляксея Мікалаевіча (1913 – 1986), пісьменніка, заслужанага работніка культуры Беларусі

24 снежня-105 гадоў з дня нараджэння Маркава Фёдара Рыгоравіча (1913 – 1958), аднаго з арганізатараў партызанскага руху ў гады Вялікай Айчыннай вайны на тэрыторыі Вілейскай вобласці, Героя Савецкага Саюза

25 снежня-Ражство Хрыстова (каталіцкае Ражство)

27 снежня-95 гадоў з дня нараджэння Вялюгіна Анатоля Сцяпанавіча (1923 – 1994), паэта, кінасцэнарыста, перакладчыка, заслужанага дзеяча культуры Беларусі

Беларускі каляндар на 2017

Беларускія пісьменнікі-юбіляры

915 гадоў з дня нараджэння Еуфрасінні Полацкай
495 гадоў з дня нараджэння Івана Мялешкі
455 гадоў з дня нараджэння Сымона Буднага
215 гадоў з дня нараджэння Іпаліта Клімашэўскага
135 гадоў з дня нараджэння беларускага паэта Янки Купалы (Іван Дамінікавіч Луцевіч) (7.07.1882-1942)
130 гадоў з дня нараджэння Алеся Гаруна
130 гадоў з дня нараджэння Анатоля Дзекача
110 гадоў з дня нараджэння Кастуся Губарэвіча
110 гадоў з дня нараджэння Міколы Садковіча
105 гадоў з дня нараджэння Тараса Хадкевіча
105 гадоў з дня нараджэння Уладзіміра Карпава
100 гадоў з дня нараджэння беларускага пісьменніка Янкі Брыля (Іван Антонавіч Брыль) (4.08.1917)
95 гадоў з дня нараджэння Міколы Гамолкі
95 гадоў з дня нараджэння Юрыя Якаўлева
90 гадоў з дня нараджэння Хведара Жычкі
80 гадоў з дня нараджэння Анатоля Бароускага
80 гадоў з дня нараджэння Валянціна Мыслауца
75 гадоў з дня нараджэння Веры Вярбы
75 гадоў з дня нараджэння Івана Арабейкі
70 гадоў з дня нараджэння Анатоля Кудрауца
70 гадоў з дня нараджэння Анатоля Марчука
70 гадоў з дня нараджэння Васіля Гігевіча
70 гадоў з дня нараджэння Георгія Марчука
70 гадоў з дня нараджэння Георгія Марчука
70 гадоў з дня нараджэння Яўгена Хвалея
65 гадоў з дня нараджэння Алеся Емельянава
65 гадоў з дня нараджэння Уладзіміра Глушакова

Студзень
1 студзеня – 105 гадоў з дня нараджэння Сяргея Мурзо (1912–1937), беларускага паэта
85 гадоў з дня нараджэння Яўгена Каршукова (1932), беларускага пісьменніка, празаіка, перакладчыка
80 гадоў з дня нараджэння Пятра Сушко (1937), беларускага паэта, перакладчыка
70 гадоў з дня нараджэння Анатоля Кудраўца (1947),беларускага драматурга
70 гадоў з дня нараджэння Георгія Марчука (1947), беларускага празаіка, драматурга
70 гадоў з дня нараджэння Яўгена Хвалея (1947), беларускага паэта, крытыка, публіцыста
3 студзеня – 70 гадоў з дня нараджэння Васіля Гігевіча (1947), беларускага празаіка
5 студзеня – 110 гадоў з дня нараджэння Кастуся Губарэвіча (1907–1987), беларускага драматурга
70 гадоў з дня нараджэння Івана Клімянкова (1947), беларускага празаіка
9 студзеня – 120 гадоў з дня нараджэння Васіля Шашалевіча (1897–1941), беларускага драматурга
80 гадоў з дня нараджэння Леаніда Рашкоўскага (1937–1994), беларускага паэта
14 студзеня – 75 гадоў з дня нараджэння Веры Вярбы (1942), беларускай паэтэсы, перакладчыцы
15 студзеня – 90 гадоў з дня нараджэння Галіны Васілеўскай (1927), беларускага празаіка
19 студзеня – 215 гадоў з дня нараджэння Іпаліта Клімашэўскага (1802–1874), беларускага пісьменніка, педагога, бібліятэкара
20 студзеня – 125 гадоў з дня нараджэння Браніслава Тарашкевіча (1892–1938), беларускага пісьменніка, публіцыста, літаратуразнаўца
21 студзеня – 110 гадоў з дня нараджэння Міколы Садковіча (1907–1968), беларускага празаіка, кінадраматурга, кінарэжысёра
105 гадоў з дня нараджэння Яўхіма Кохана (1912–1993), беларускага паэта
23 студзеня – 130 гадоў з дня нараджэння Фабіяна Шантыра (1887–1920), беларускага паэта, празаіка, публіцыста, перакладчыка, грамадскага дзеяча
31 студзеня – 125 гадоў з дня нараджэння Алеся Гурло (1892-1938), беларускага празаіка, паэта, перакладчыка

Люты
2 лютага –  295 гадоў з дня нараджэння Ігната Лапацінскага (1722–1776), беларускага пісьменніка
105 гадоў з дня нараджэння Навума Перкіна (1912–1976), беларускага празаіка, крытыка, літаратуразнаўца
10 лютага – 135 гадоў з дня нараджэння Франца Умястоўскага (1882–1940), беларускага пісьменніка
12 лютага – 80 гадоў з дня нараджэння Алеся Наўроцкага (1937), беларускага празаіка, паэта
14 лютага – 80 гадоў з дня нараджэння Міхася Стральцова (1937–1987), беларускага празаіка, паэта, перакладчыка, крытыка
110 гадоў з дня нараджэння Алеся Звонака (1907–1996), беларускага паэта, драматурга, перакладчыка, тэатразнаўца
15 лютага – 85 гадоў з дня нараджэння Аляксандра Салаўёва (1932–1986), беларускага паэта
16 лютага – 115 гадоў з дня нараджэння Рыгора Мурашкі (1902–1944), беларускага пісьменніка, крытыка
18 лютага – 105 гадоў з дня нараджэння Кліма Грыневіча (1912–1941), беларускага паэта
25 лютага – 60 гадоў з дня нараджэння Алеся Пісьмянкова (1957–2004), беларускага паэта
26 лютага – 105 гадоў з дня нараджэння Уладзіміра Карпава (1912–1977), беларускага пісьменніка, крытыка, літаратуразнаўца

Сакавік
1 сакавіка – 70 гадоў з дня нараджэння Алеся Камароўскага (1947), беларускага празаіка, паэта
70 гадоў з дня нараджэння Міхася Кацюшэнкі (1947), беларускага пісьменніка, журналіста
5 сакавіка –  240 гадоў з дня нараджэння Юзафа Маралёўскага (1777–1845), беларускага паэта, педагога
7 сакавіка – 105 гадоў з дня нараджэння Тараса Хадкевіча (1912–1975), беларускага пісьменніка, паэта-перакладчыка
8 сакавіка – 55 гадоў з дня нараджэння Славаміра Адамовіча (1962), беларускага празаіка, паэта, публіцыста
11 сакавіка – 95 гадоў з дня нараджэння Міколы Гамолкі (1922–1992), беларускага пісьменніка, перакладчыка, драматурга
190 гадоў з дня нараджэння Каятана Крашэўскага (1827–1896), беларускага пісьменніка, кампазітара
130 гадоў з дня нараджэння Алеся Гаруна (1887–-1920), беларускага паэта, празаіка, драматурга, публіцыста
17 сакавіка – 95 гадоў з дня нараджэння Іллі Клаза (1922–1980), беларускага пісьменніка
20 сакавіка – 90 гадоў з дня нараджэння Хведара Жычкі (1927–2007), беларускага пісьменніка, паэта, перакладчыка
65 гадоў з дня нараджэння Алеся Емельянава (1952), беларускага паэта
21 сакавіка – 90 гадоў з дня нараджэння Галіны Васюковай (1927–2004), беларускай пісьменніцы
22 сакавіка – 135 гадоў з дня нараджэння Эдварда Будзькі (1882–1958), беларускага паэта, публіцыста, выдаўца
26 сакавіка – 75 гадоў з дня нараджэння Івана Арабейкі (1942), беларускага паэта

Красавік
1 красавіка – 70 гадоў з дня нараджэння Алеся Жука (1947), беларускага пісьменніка
7 красавіка – 65 гадоў з дня нараджэння Уладзіміра Глушакова (1952), беларускага празаіка
9 красавіка – 85 гадоў з дня нараджэння Уладзіміра Бойкі (1932–1996), беларускага паэта, літаратурнага крытыка, публіцыста
15 красавіка – 115 гадоў з дня нараджэння Міколы Нікановіча (1902–1944), беларускага пісьменніка, перакладчыка
18 красавіка – 130 гадоў з дня нараджэння Анатоля Дзеркача (1887–1937), беларускага паэта, перакладчыка, сатырыка
19 красавіка – 105 гадоў з дня нараджэння Леаніда Прокшы (1912–1944), беларускага пісьменніка, празаіка

Май
1 мая – 95 гадоў з дня нараджэння Алеся Салаўя (1922–1978), беларускага паэта
80 гадоў з дня нараджэння Генадзя Кляўко (1932–1979), беларускага паэта, перакладчыка
2 мая – 105 гадоў з дня нараджэння Анатоля Іверса (1912–1999), беларускага паэта
3 мая – 75 гадоў з дня нараджэння Марыі Вайцяшонак (1942), беларускай пісьменніцы
5 мая – 100 гадоў з дня нараджэння Юрыя Багушэвіча (1917–1983), беларускага празаіка, перакладчыка, сцэнарыста
9 мая – 80 гадоў з дня нараджэння Валянціна Мысліўца (1937–1993), беларускага празаіка, нарысіста
10 мая – 80 гадоў з дня нараджэння Сымона Блатуна (1937–1970), беларускага паэта, перакладчыка
11 мая – 70 гадоў з дня нараджэння Раісы Баравіковай (1947), беларускай паэтэсы, перакладчыцы
12 мая – 75 гадоў з дня нараджэння Анатоля Бароўскага (1942), беларускага празаіка
14 мая – 110 гадоў з дня нараджэння Францішака Каравацкага (1907–1988), беларускага паэта, журналіста
15 мая – 95 гадоў з дня нараджэння Пятра Васілеўскага (1922–2002), беларускага празаіка, драматурга, сцэнарыста
70 гадоў з дня нараджэння Святланы Марчанка (1942), беларускай паэтэсы, крытыка
20 мая – 115 гадоў з дня нараджэння Язэпа Пушчы (1902–1964), беларускага паэта, крытыка, перакладчыка
21 мая – 95 гадоў з дня нараджэння Івана Гурбана (1922–1999), беларускага дзіцячага пісьменніка
23 или 25 мая 915 гадоў з дня нараджэння Еуфрасінні Полацкай
23 мая – 110 гадоў з дня нараджэння Уладзіміра Мяжэвіча (1907–1982), беларускага празаіка, журналіста
25 мая – 65 гадоў з дня нараджэння Іны Зуб (1952), беларускага празаіка
80 гадоў з дня нараджэння Міколы Купрэева (1937–2004), беларускага пісьменніка
100 гадоў з дня нараджэння Янкі Непачаловіча (1917–1969), беларускага паэта

Чэрвень
5 чэрвеня – 75 гадоў з дня нараджэння Вячаслава Рагойшы (1942), беларускага паэта, крытыка, перакладчыка
80 гадоў з дня нараджэння Барыса Беляжэнкі (1937), беларускага паэта, журналіста
105 гадоў з дня нараджэння Кастуся Шавеля (1912–1987), беларускага паэта
7 чэрвеня – 85 гадоў з дня нараджэння Міхаіла Герчыка (1932–2008), беларускага празаіка, перакладчыка, публіцыста
19 чэрвеня – 105 гадоў з дня нараджэння Пятра Бітэля (1912–1991), беларускага паэта, перакладчыка, мемуарыста
24 чэрвеня – 240 гадоў з дня нараджэння Яна Хадзькі (1777–1851), пісьменніка, драматурга, грамадскага дзеяча
110 гадоў з дня нараджэння Язэпа Зазекі (1907–1977), беларускага празаіка, літаратуразнаўцы, фалькларыста
26 чэрвеня – 85 гадоў з дня нараджэння Давіда Сімановіча (1932), беларускага паэта, перакладчыка
28 чэрвеня – 95 гадоў з дня нараджэння Пятра Стафановіча (1922), беларускага пісьменніка, перакладчыка, драматурга

Ліпень
1 ліпеня – 110 гадоў з дня нараджэння Алеся Стаховіча (1907–1956), беларускага празаіка
7 ліпеня – 135 гадоў з дня нараджэння Янкі Купалы (1882–1942), беларускага паэта, драматурга, публіцыста, народнага паэта Беларусі
9 ліпеня – 105 гадоў з дня нараджэння Сяргея Астрэйкі (1912–1937), беларускага паэта
17 ліпеня – 75 гадоў з дня нараджэння Любові Турбіной (1942), беларускай паэтэсы, перакладчыцы

Жнівень
4 жніўня – 100 гадоў з дня нараджэння Янкі Брыля (1917–2006), народнага пісьменніка Беларусі
5 жніўня – 110 гадоў з дня нараджэння Эдуарда Самуйлёнка (1907–1939), беларускага пісьменніка, драматурга
7 жніўня – 85 гадоў з дня нараджэння Адама Мальдзіса (1932), беларускага празаіка, крытыка, публіцыста
8 жніўня – 105 гадоў з дня нараджэння Аркадзя Чарнышэвіча (1912–1967), беларускага пісьменніка
14 жніўня – 135 гадоў з дня нараджэння Аляксандра Мікульчыка (1882–1918), беларускага паэта
17 жніўня – 110 гадоў з дня нараджэння Васіля Каваля (1907–1937), беларускага празаіка
19 жніўня – 105 гадоў з дня нараджэння Барыса Мікуліча (1912–1954), беларускага пісьменніка, крытыка
23 жніўня – 100 гадоў з дня нараджэння Пімена Панчанкі (1917–1995), народнага паэта Беларусі
25 жніўня – 85 гадоў з дня нараджэння Пятруся Макаля (1932–996), беларускага паэта, драматурга
27 жніўня – 95 гадоў з дня нараджэння Алеся Махнача (1922–2001), беларускага паэта, празаіка, публіцыста, драматурга
31 жніўня – 95 гадоў з дня нараджэння Уладзіміра Шыціка (1922–2000), беларускага пісьменніка

Верасень
3 верасня – 90 гадоў з дня нараджэння Анатоля Сульянава (1927), беларускага пісьменніка
90 гадоў з дня нараджэння Алеся Адамовіча (1927–1994), беларускага пісьменніка, крытыка, літаратуразнаўца
4 верасня – 85 гадоў з дня нараджэння Святланы Яўсеевай (1932), беларускай паэтэсы, перакладчыцы, крытыка
10 верасня – 75 гадоў з дня нараджэння Рыгора Яўсеева (1942), беларускага паэта-сатырыка, перакладчыка, крытыка
14 верасня – 125 гадоў з дня нараджэння Сяргея Абрадовіча (1892–1956), беларускага паэта, перакладчыка
17 верасня – 95 гадоў з дня нараджэння Уладзіміра Калесніка (1922–1994), беларускага празаіка, крытыка
105 гадоў з дня нараджэння Максіма Танка (1912–1995), народнага паэта Беларусі
110 гадоў з дня нараджэння Сяргея Дзяргая (1907–1980), беларускага паэта, перакладчыка
21 верасня – 85 гадоў з дня нараджэння Даіра Слаўковіча (1932), беларускага пісьменніка, паэта
30 верасня – 125 гадоў з дня нараджэння Зоські Верас (1892–1991), беларускай пісьменніцы, публіцысткі, выдаўца

Кастрычнік
7 кастрычніка – 85 гадоў з дня нараджэння Івана Пташнікава (1932), беларускага пісьменніка
9 кастрычніка – 85 гадоў з дня нараджэння Івана Калесніка (1932–1979), беларускага паэта, публіцыста, перакладчыка
10 кастрычніка – 55 гадоў з дня нараджэння Леаніда Дранько-Майсюка (1957), беларускага паэта
13 кастрычніка – 85 гадоў з дня нараджэння Алены Кобец-Філімонавай (1932), беларускай пісьменніцы
15 кастрычніка – 110 гадоў з дня нараджэння Рамана Сабаленкі (1907–1975), беларускага пісьменніка, публіцыста
17 кастрычніка – 80 гадоў з дня нараджэння Мікалая Чаргінца (1937), беларускага пісьменніка, журналіста, публіцыста
20 кастрычніка – 70 гадоў з дня нараджэння Юркі Голуба (1947), беларускага паэта
28 кастрычніка – 95 гадоў з дня нараджэння Міхася Даніленкі (1922), беларускага пісьменніка, публіцыста

Лістапад
1 лістапада – 80 гадоў з дня нараджэння Уладзіміра Верамейчыка (1937–1999), беларускага паэта, публіцыста
3 лістапада – 135 гадоў з дня нараджэння Якуба Коласа (1882–1956), народнага паэта Беларусі
105 гадоў з дня нараджэння Вячаслава Палескага (1912–1971), беларускага паэта, драматурга
4 лістапада – 130 гадоў з дня нараджэння Цішкі Гартнага (1887–1937), беларускага пісьменніка, гісторыка, публіцыста
6 лістапада – 275 гадоў з дня нараджэння Фабіяна Саковіча (1742–1787), беларускага паэта, перакладчыка
14 лістапада – 205 гадоў з дня нараджэння Паўлюка Багрыма (1812–1891), беларускага паэта
16 лістапада – 80 гадоў з дня нараджэння Валянціна Лукшы (1937), беларускага пісьменніка, перакладчыка, публіцыста
18 лістапада – 115 гадоў з дня нараджэння Міхася Машары (1902–1976), беларускага пісьменніка, перакладчыка
105 гадоў з дня нараджэння Паўла Кавалёва (1912–1995), беларускага пісьменніка, перакладчыка, драматурга
26 лістапада – 110 гадоў з дня нараджэння Міхася Скрыпкі (1907–1991), беларускага пісьменніка-сатырыка, драматурга

Снежань
2 снежня – 115 гадоў з дня нараджэння Анатоля Вольнага (1902–1937), беларускага паэта, празаіка, кінадраматурга
4 снежня – 105 гадоў з дня нараджэння Аляксея Русецкага (1912–2000), беларускага паэта, перакладчыка
5 снежня – 70 гадоў з дня нараджэння Алеся Разанава (1947), беларускага паэта, перакладчыка, эсэіста
22 снежня – 95 гадоў з дня нараджэння Алены Васілевіч (1922), беларускай пісьменніцы
27 снежня – 95 гадоў з дня нараджэння Івана Сіўцова (1922–1959), беларускага паэта, пісьменніка, крытыка

Беларускія кнігі-юбіляры

105 гадоў – Я. Колас “Песні жальбы”
105 гадоў – Я. Купала”Сон на кургане”
95 гадоў – М. Чарот”Босыя на вогнішчы”
95 гадоў – М. Чарот”Завіруха”
95 гадоў – Я. Купала”Спадчына”
90 гадоў – Я. Колас”У глыбі Палесся”
90 гадоў – Я. Купала”Магіла льва”
90 гадоў – Я. Маур”Чалавек ідзе”
85 гадоў – А. Куляшоў”Па песню, па сонца”
85 гадоў – К. Чорны”Бацькаўччына”
85 гадоў – Я. Колас”Адшчапенец”
80 гадоў – М. Лынькоў “Пра смелага ваяку Мішку і яго слаўных таварышаў”
80 гадоў – М. Лынькоў”Міколка-паравоз”
70 гадоў – М. Танк “Кніжка пра мядзведзя”
70 гадоў – Я. Колас”Рыбакова хата”
60 гадоў – М.Танк”Спадчына”
55 гадоў – В. Быкаў “Здрада”
55 гадоў – В. Быкаў “Трэцяя ракета”
55 гадоў – М. Танк”Мой хлеб надзённы”
50 гадоў – У. Дубоўка”Жоўтая акацыя”
45 гадоў – В. Быкаў “Абеліск”
45 гадоў – В. Быкаў “Сотнікаў”
45 гадоў – У. Караткевіч”Хрыстос прызямліўся ў Гародні”
40 гадоў – У. Караткевіч”Зямля пад белымі крыламі”

Share
Вы можете оставить комментарий, или ссылку на Ваш сайт.

Оставить комментарий